Taksiliikenneluvan myöntämisen edellytyksiin muutoksia 1.5.2021 alkaen

14 tammikuun, 2021

Taksiliikenneluvan uusia vaatimuksia ovat yrittäjäkoulutuksen ja yrittäjäkokeen kautta saavutettava taksiliikenteen ammatillinen pätevyys sekä yritys- ja yhteisötunnusta koskeva vaatimus.

Yrittäjäkoulutuksen ja -kokeen tavoitteena on parantaa alan toimijoiden taloushallinto- ja liiketoimintaosaamista ja varmistaa, että liikenteen harjoittajilla on riittävä perusosaaminen yritystoimintaan liittyvien pakollisten velvoitteiden, kuten verojen ja eläkemaksujen, hoitamiseksi.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom myöntää koulutusorganisaatio hyväksynnät taksiliikenteen yrittäjäkouluttajaksi haluaville toimijoille. “Ensimmäiset Traficomiin saapuvat hakemukset otetaan käsittelyyn heti toukokuun alussa, kun laki tulee voimaan. Todennäköisesti saamme hyväksyttyä ensimmäiset koulutusorganisaatiot yrittäjäkoulutuksen ja -kokeen järjestäjiksi toukokuun ensimmäisen viikon aikana ja näin ollen koulutusta ja yrittäjäkokeita on varmastikin tarjolla toimijoille jo ennen kesää”, kertoo Traficomin asiantuntija Eetu Mattila. Koulutusta antavien tahojen tiedot tullaan julkaisemaan Traficomin verkkosivuilla sitä mukaa kun lupia myönnetään.

Ammatillista pätevyyttä koskevat vaatimukset koskevat kaikkia taksiliikenneluvan haltijoita

Ammatillista pätevyyttä koskevat vaatimukset koskevat myös niitä taksiliikenneluvan haltijoita, joiden lupa on myönnetty ennen 1.5.2021.

Taksiliikenneluvan haltijan, joka ei 1.5.2021 täytä ammatillisen pätevyyden vaatimusta, tulee täyttää vaatimus viimeistään 1.5.2022.

  • Henkilö, joka on täyttänyt taksiliikennelaissa säädetyn ammatillisen pätevyyden vaatimuksen, täyttää myös liikennepalvelulakiin tulevan uuden vaatimuksen, eikä henkilön tällöin ole välttämätöntä suorittaa liikennepalvelulain mukaista yrittäjäkoulutusta ja – koetta.
  • Taksiliikenneluvan haltija, jonka liikennelupa on myönnetty ajalla 1.7.2018-30.4.2021 saa osallistua yrittäjäkokeeseen ilman, että on osallistunut yrittäjäkoulutukseen. Vastaava poikkeus koskee liikenteestä vastaavaa henkilöä, jonka Traficom tai sitä edeltänyt virasto on hyväksynyt tehtävään ajalla 1.7.2018-30.4.2021.

Kaikilla taksiliikenneluvan haltijoilla oltava y-tunnus

Uutena vaatimuksena taksiliikenneluvan myöntämiseen on luonnollisten henkilöiden osalta vaatimus voimassaolevasta yritys- ja yhteisötunnuksesta (y-tunnus). “Tämä edesauttaa luvanhaltijoiden tunnistamista ja helpottaa lupavalvontaa sekä liiketoiminnan harjoittajien verovalvontaa”, toteaa Traficomin tiiminvetäjä Pasi Hautalahti.

Y-tunnusta koskevat vaatimukset koskevat myös niitä taksiliikenneluvan haltijoita, joiden lupa on myönnetty ennen 1.5.2021. Taksiliikenneluvan haltijan, jolla ei 1.5.2021 ole y-tunnusta, tulee hankkia tunnus viimeistään 1.8.2021.

Kaikki uutiset

ILMOITTAUTUMINEN KOKEESEEN

Liitteenä vaaditaan todistus Taksiliikenteen yrittäjäkoulutuksen suorittamisesta tai Taksiliikennelupa.
Valitse vaihtoehdoista koeaika: