TAKSILIIKENTEEN YRITTÄJÄKOULUTUS

Kesto

 • 3 koulutuspäivää
 • klo 8.30 – 17 välisenä aikana
 • koulutuspäivä sisältää 7 oppituntia
 • oppitunnin pituus on 60 min

Koulutustavat

 • lähiopetus
 • etäopetus
 • taksiyrityksen kaupallinen ja taloudellinen johtaminen
 • taksiyrittäjyyteen liittyvä keskeinen ajoneuvoja ja liikennettä koskeva lainsäädäntö
 • verotusta koskeva lainsäädäntö
 • kirjanpitoa koskeva lainsäädäntö
 • työllistämistä koskeva lainsäädäntö
 • palkkaa koskeva lainsäädäntö
 • sosiaaliturvaa koskeva lainsäädäntö
 • eläkkeitä koskeva lainsäädäntö
 • vakuuttamista koskeva lainsäädäntö

Koulutuksen sisältö

Hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta saat todistuksen
ja
sinulla on heti mahdollisuus osallistua yrittäjäkokeeseen.