ERITYISRYHMIEN KULJETTAJAKOULUTUS

Kesto

  • oppitunnin pituus on 60 min

Koulutustavat

  • lähiopetus
  • etäopetus

1. Teoriaopetus:

  • erityisryhmiin kuuluvien asiakkaiden kohtaaminen
  • liikunta- ja toimintarajoitteisten asiakkaiden avustaminen 
  • koulu- ja päivähoitokuljetuksiin liittyvät erityiskysymykset

2. Käytännön harjoittelu:

  • lähiopetuksena (7 h) liikunta- ja toimintarajoitteisten asiakkaiden avustaminen

Koulutuksen sisältö